Fakta

gennemkørsel     Gården fra_skoven     indskrift over_bagerste_port     slot og_sø     mod hjelmen

Sandholt ejes og drives af Susanne og Harald Kirketerp-Møller som en moderne virksomhed med landbrug, skovbrug, jagt- og boligudlejning som de vigtigste indtægtsgrundlag. Harald Kirketerp-Møller er født og opvokset på hovedgården Grinderslev Kloster, Salling, som han også er ejer af.    

Sandholts landbrug har været drevet som en traditionel, konventionel planteavlsbedrift. Vi har gennem de sidste år også haft produktion af grøntsager i et tæt samarbejde med Torup Bakkegård og Orelund I/S, hvortil det meste af landbruget nu er tilknyttet.

De seneste par år er der blevet tilkøbt flere naboejendomme med tilhørende jord. Således udgør Sandholts samlede areal nu ca. 650 ha.

De ældste tilbageblevne driftsbygninger kan dateres tilbage til 1770.

Sandholt Slot, som er fredet, er ca. 2700 m2 stort, er firfløjet og i henholdsvis 2 og 3 etager med to ottekantede tårne. Tårnene har kobbertage. Slottet er hvidkalket og med rødt tegltag.
Efter restaureringen fra 1980 med bl.a. nyt tag, installation af vand, varme og el fremstår hovedbygningen nu med i alt 7 lejelejligheder. Lejlighederne er renoveret med stor respekt for bevaring af bygningens særegenhed og kulturhistoriske værdi. Lejlighederne har forskellige størrelser, og alle er udstyret med moderne faciliteter. 
Fra 1993 til 2013 har den ene lejlighed været bolig for ejer.

Nuværende ejere bor i den gamle forpagterbolig, som ligger i forbindelse med godsets avlsgård.     

Den tilhørende park er på 3 ha.

Der er offentlig vej igennem avlsgården.

 

Sandholt Gods  •  Rishøjvej 1  •  Sh. Lyndelse  •  5672 Broby  •  Kontor: +45 4028 2536  •  Email: info@sandholtgods.dk