Aktuelt


7. september 2021

Undersøgelse af naturen.

Besøg af konsulent på arbejde for Miljøministeriet, hvor opgaven lød på at undersøge søen for næringsstoffer og undervandsplanter. Folketinget har besluttet, at vigtige vand- og naturområder skal undersøges for at få så stort et kendskab til naturens og vandmiljøets aktuelle tilstand som muligt. Undersøgelserne sker som et led i det Nationale Overvågningsprogram for VAnd og NAtur – NOVANA.

1. september 2021

Blomsterstriber.

Landmænd over hele Danmark etablerer i stigende omfang blomsterstriber. Vi er med på dette initiativ, som udover at være fødekilde for bier og insekter også tilgodeser vildtet og derudover skaber variation i landskabet. Det er helt sikkert, at striberne har været til gavn for dyr og insekter her i området, men vi håber også, at de har været til glæde for forbipasserende i bil, på cykel eller til fods. Vi oplever under alle omstændigheder stor interesse for blomsterne langs vejkanterne. Pluk gerne en buket med hjem.

9. maj 2021

Fugleliv.

Den sidste tid er der taget mange billeder af fuglelivet ved søen og vådområdet omkring os. Vi har fra en af fuglefotograferne, Flemming Johansen, modtaget disse og mange flere meget flotte billeder. Synes, de fortjener en plads her på siden.

____________________________________________________________________________

10. december 2020

Bygningsbevaring.

Bygningsbevaring – en stor og tidskrævende opgave. En opgradering var meget tiltrængt, og midt i december blev en meget tidskrævende opgave på gavlen af det gamle tørreri endelig afsluttet.

11. november 2020

Vores Vejr DR1 – Rødkål til Mortens Aften

Besøg af DR1 i marken, hvor rødkålshøsten er i fuld gang. Indslaget i Vores Vejr kan ses her.

28. september 2020

6 måneder med Corona – COVID19.

Efter 6 måneder med truslen om og faren for smitte og smittespredning med ny coronavirus holder vi fortsat afstand, spritter af, arbejder i ”familier”, holder ud og holder ved!

Flere uanmeldte besøg af Arbejdstilsynet i perioden gav ikke anledning til bemærkninger i forhold til vores indsats. Besøgene har haft det formål at føre tilsyn med vores indsats og håndtering af diverse restriktioner fra myndighederne. Netop vores erhverv har kunnet fortsætte på næsten uændret vis – med respekt for diverse retningslinjer.

Indsatsen har bl.a. været undervisning i hygiejne, montering af spritdispensere ved diverse indgangsdøre, udlevering af håndsprit til alle medarbejdere, udmelding om et fælles regelsæt etc. Desuden har vi med gode menneskers hjælp oversat Sundhedsstyrelsens plakater til flere sprog for at sikre, at alle er informerede, og at alle beskytter både sig selv og andre.

For at minimere yderligere smittespredning følger vi nu op på egne tiltag og bestræber os på fortsat at følge myndighedernes restriktioner.    

30. august 2020

Naturpleje

Kvæg af racen Welsh Black har hen over sommeren som et led i naturplejen afgræsset engene omkring vådområdet. Hårdføre, rolige og venlige dyr.

Dele af de højtliggende engarealer, som har været drevet ekstensivt de sidste 20 år, er fra og med i år taget tilbage i intensiv landbrugsdrift, idet MVJ-ordningerne – Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger – er ophørt. Det er desværre ikke længere muligt at forny disse naturfremmende og naturvenlige ordningerne på fornuftig vis.

Sommer 2020

Fældning af kastanje.

Stor respekt har vi for de gamle og smukke træer – men alt håb var ude for dette sygdomsangrebne og døde kastanjetræ i haven. Formodentlig er det hestekastanje-bakteriekræft, som har ramt træet. En alvorlig og smitsom sygdom, som er forholdsvis ny i Danmark. Samme sygdomsangreb ses desværre på en del andre kastanjetræer omkring os.

12. juli 2020

Veterantraktorer.

Pløjning med veterantraktorer – ingen konkurrence – bare en god søndag med glade mennesker, hygge, sommeregn og grillpølser.

16. maj 2020

Svaneunger.

5. maj 2020

Markering af 75-året for Danmarks befrielse 4. maj 2020.

1. maj 2020

Storken er landet.

For en lille uges tid siden landede storken midt i området her omkring Sandholt. Den spankulerer stille og roligt rundt og fouragerer primært i engene sammen med bl.a. fasaner, fiskehejrer, gæs, måger, skovduer, traner og forskellige arter af andefugle. Vi byder den velkommen og har gjort den gamle storkerede klar, – så mangles der bare en mage.

Paradoksalt nok ankommer storken samtidig med, at vi sætter gule markeringsstokke i markerne, og at engene i det store naturområde gennemgår en voldsom forandring.

Markeringsstokkene skal illustrere Vejdirektoratets forslag til en mulig linjeføring af en firesporet motorvej i forbindelse med en eventuelt broforbindelse mellem Fyn og Als.

Opgravning og dræning på arealerne omkring det permanente vådområde sker, fordi dele af engene skal tilbage i intensiv landbrugsdrift. De har været drevet ekstensivt de sidste 20 år. Miljøvenlige Jordbrugsforanstaltninger – MVJ-ordninger – er ophørt, og de kan ikke fornys på fornuftig vis.

Begge foranstaltninger hverken fremmer eller gavner dyrelivet og naturen!!

Storken og alle de andre naturglæder minder os igen om, hvor fredeligt, smukt og dejligt et område vi og mange andre bor og færdes i.

27. april 2020

Skov- og naturtekniker.

Stort tillykke til Mikkel Mastrup Davidsen, som torsdag d. 23. april 2020 har afsluttet uddannelsen som Skov- og naturtekniker med et meget flot resultat. Mikkel er vores første elev i den grønne sektor, og det har været et godt og lærerigt forløb for både elev og praktikvært. Mikkel brænder for skoven og livet i naturen, holder meget af at være i det fri hele året rundt. Mikkel vil også fremover være aktiv i skovbruget med alle opgaver relateret dertil, i jagtvæsenet  med vildtpleje, vildtopdræt og udsætning, samt have ansvaret for pasning og pleje af de grønne områder her på stedet.

Mere om Skov- og naturteknikeruddannelsen her.

_______________________________________________________________

16. juli 2019

Koncert søndag d. 8. september 2019.

I Syddansk Musikfestivals regi afholdes igen i år koncert. Denne gang er Ensemble Mutatis hovedaktør med projektet Metamorfoser. Ensemble Mutatis har bearbejdet den østrigske komponist og dirigent Gustav Mahlers 1. symfoni i et nyt og mindre format. Symfonien spilles i et arrangement af Iain Farrington for 15 musikere.  

Ensembleleder Nanna Wendelboe om koncerten og projektet: “Vi er begejstrede for at indlede vor rejse med projektet Metamorfoser på Sandholt. Denne lokation er præcis, hvad vi tænkte os, da vi planlagde at opføre Mahlers store symfonier for mindre ensemble. Vores plan er at fokusere på én symfoni pr. sæson. Vi er sikre på at dette kan blive et utroligt spændende projekt at gennemføre, besøge og følge. Mahlers musik er for alle, og har et stort følelsesmæssigt spektrum”.

Dette arrangement opføres kun 2 steder i Danmark i 2019. Læs mere om Ensemble Mutatis. .

Læs mere om Syddansk Musikfestival, programmet for koncerten og dette års klassiske koncertrække her.

Billetter kan købes på Billetten.dk

Koncerten optages af DR P2 og transmitteres i efteråret.


16.maj 2019

Sydfynske Syrendage

Der arrangeres i år vandreture, cykelture, foredrag og mange andre spændende arrangementer med de smukke syrener som omdrejningspunkt. Søndag d. 19. maj 2019 bydes der på en cykeltur bl. a. forbi Sandholt.

Se ruten her: www.syrenland.dk/2016/04/06/syrentur-nr-1/ 

Tilmelding og information om turen: www.visitfaaborg.dk/booking/30650

Læs mere: www.syrenland.dkwww.vesterhaesinge.dk/syrendage-19/     www.visitfaaborg.dk    www.syrenland.dk/2017/05/14/10-syrenture-gratis-guide/

15. maj 2019

Grønne asparges

15. maj 2019

Forår i marken

11. maj 2019

Forår på vandet

Masser af fugle og liv på vandet og i naturen omkring os. I år kom der 3 svaneunger i søen.

25. april 2019.

Sjældent besøg

I forbindelse med etablering af bed til kartofler fornemt besøg af 4 storke på en nyharvet mark. Godt med en opmærksom skov- og naurteknikerelev.


8. juni 2018.

Koncert

Søndag den 9. september 2018 kl. 16.00 glæder vi os til atter at byde velkommen til klassisk koncert i hovedbygningens riddersal.

Pianisterne Cordula Heiland og Tanja Schölpen står for det musikalske indslag. Klaverduoen Heiland/Schölpen har eksisteret siden 2006. Begge pianister er født i Tyskland og har afsluttet deres uddannelser ved musikkonservatorier her. Begge har optrådt i forskellige kammermusikensembler. Koncerten byder udelukkende på firehændige klaverværker. Det er første gang, firehændigt klaverspil optræder i Syddansk Musikfestivals repertoire.

Koncerten arrangeres af Syddansk Musikfestival, og er en del af en klassisk musikfestival og koncertrække, som afvikles på historiske steder i Region Syddanmark. I år afholdes alle 6 koncerter på fynske herregårde, og for de flestes vedkommende indledes koncerterne med en fortælling om stedet. Den centrale rolle i arrangementerne har dog den klassiske musik, hvor der i år fokuseres på klaverinstrumentet, som optræder på 4 af koncerterne – således kombineres kulturhistorie, faktuel og aktuel historie med musik på allerfineste vis. 

I pausen serveres en forfriskning.

Se hele programmet for koncerten her.  Læs mere om Syddansk Musikfestival og hele den klassiske koncertrække her.

Billetter kan købes via Billetten.dk           

29. maj 2018.

Så kom der endelig svaneunger i søen igen – 5 stykker. Fra reden indtages, og til der pludselig med de stolte og vagtsomme forældre er præsentation i søen holdes der ivrigt øje. Forhåbentlig kan de små være i fred og ro for gedder, blishøns og rovfugle i øvrigt!

29. maj 2018.

Det er ikke støvede eller uslørede billeder herover, derimod er det rødsvinglen/frøgræsset, der de sidste dage har blomstret. Med sol, tørvejr og vind er det optimale betingelser for både frø og frøavler, Men for en græspollenallergiker er det hårde omstændigheder og svært at nyde sommeren udendørs!!  

20. maj 2018.

Asparges på Sandholt.

I 2016 blev der plantet asparges her. Efter 2 år er de nu så langt fremme, at der kan høstes på planterne. Aspargesne myldrer nu frem, både grønne og hvide. De grønne på bar mark, de hvide i kamme under plastik. Rent historisk har der også været asparges på de samme marker i tidligere ejeres regi. Her stak man ligeledes aspargesene manuelt med et aspargesjern, – den procdure er der ikke ændret ved trods stor mekanisering indenfor landbrug- og gartnerierhvervet. 

Aspargesene – og alle de andre grønstsager – transporteres til Torup Bakkegård og Orelund og distribueres derfra. Her er dagligvarebutikker, supermarkeder, restauranter nogle af aftagerne  – desuden sælges det hele også i Gårdbutikken på Torup Bakkegård

Asparges er forårets første grøntsag, som er nem og lækker at spise til både hverdag og fest.

Forskellen på de grønne og de hvide er flere: De hvide asparges skal skrælles og koges indtil, de er møre, hvorimod de grønne ikke skal skrælles, de kan spises rå eller koges meget lidt.Hvide asparges har en mildere smag end de grønne. De grønne er til gengæld sødere i smagen. Grønne asparges får sollys, hvilket medfører, at de indeholder lidt flere næringsstoffer end de hvide, fordi man i dyrkningsprocessen her udelukker sollyset helt.

9. maj 2018.

Besøg af Arbejdstilsynet.

Ved et besøg af en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet blev der ikke konstateret nogen overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Vi og vore medarbejdere oplevede besøget som vellykket og positivt med en god og informativ dialog.

Resultat: Grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside.  


7. december 2017.

Afslutning på høst og efterårssæson.

Denne sæson har budt på lidt af hvert. Mest af alt har det været ekstremt vådt, Et mere regnfuldt efterår har det ikke været her siden 1979. Det har betydet forsinket afslutning på høst af hvid-, rød- og spidskål samt løg. November bød endelig på tørvejr og højt vejr til optagning og hjemkørsel af de sidste løg. “Løgholdet” har kæmpet sig igennem arbejdet i år. Siddet fast med maskinerne utallige gange, kørt længe, kørt kort, væltet med en vogn, – men hver dag har alle glædet sig over at have bjærget endnu et parti løg. Dog må der i år meldes af på de sidste hektar, idet der ikke kan køres på markerne på grund af den usædvanlige mængde nedbør, vi har fået.

“Skæreholdet” i kålene har også haft mange, lange og meget våde arbejdsdage. Massevis af flotte kål er kørt hjem fra markerne. Alle kål er håndskårne. Nogle står på køl, andre er allerede i diverse dagligvarebutikker.

Der køres meget på landevejene, og VEJVREDE har i år  med diverse trusler været tiltagende. Jo, vi fylder meget i landskabet, men synes også vi skilter tydeligt og advarer om evt. glatte veje, fejer dagligt, kører fornuftigt og vægter sikkerhed ekstremt højt – alligevel skal der stås model til meget i trafikken. Vores medarbejdere passer bare deres job – og det gør de med glæde. Glæde over at forbrugeren – også den vejvrede – skal kunne nyde både øl, som jo er fremstillet af maltbyg, løgene til sildemaden og rødkålen eller spidskålssalaten til stegen her i julemåneden og fremover. 

Tusind tak til alle for en fantastisk indsats i en lang og vanskelig sæson.   

18. juli 2017.

Sommer og høst.

Høsten af rødsvingel blev sat igang i det fineste sommervejr, og med to store mejetærskere lejet ind fra Driftsfællesskabet Stougård I/S, Glamsbjerg var denne afgrøde ophøstet i løbet af få dage. Samtidig plantes der spidskål på markerne, hvor der lige er plukket ærter. Endnu et hold ærter er på vej sammen med masser af løg, hvid- og rødkål. Vandingsmaskinerne er igang, det er sommer, høst og travlhed.

11. maj 2017.

Fældning af rødgran.

8. maj 2017.

Flere forårsbilleder.

Igen i år har den flotte limousinebesætning fra Lundsbjerggaard, Flemløse indtaget vores græsarealer. Masser af friskt græs under klovene til de rolige og smukke dyr, der skal afgræsse engene som et led i naturplejen. Svanen er endelig på rede – spændende hvor mange æg, der ruges på i år.

12. april 2017.

Forår…

Foråret udspiller sig i naturen rundt omkring os, og det betyder også voldsom travlhed i markerne med etablering af optimale såbede til ærter, løg og vårbyg med udlæg af rødsvingel. Næsten alt maskineri, har kørt og kører stadig. På marken med fiberdug har dåvildtet stor interesse i at se, hvad der gemmer sig. De laver store huller og ødelægger fiberdugen med deres gevirer. Derfor er der nu opsat vagt 24-7. Mens han står der i al slags vejr, kommer ærter, asparges og vårbyg op i hastigt tempo. Efter påske starter plantning af kål. Vi er så klar til en ny sæson… 

30. januar 2017.

Danmarksmester i løgavl  –  fokus på vanding og ukrudtsbekæmpelse.

Avlerforeningen af Danske Spiseløg har igen i år udpeget Danmarks bedste løgavlere 2016 – både for den konventionelle og den økologiske del.

Claus B. Jacobsen, Torup Bakkegård & Orelund ved Assens, vandt for 3. gang titlen som Danmarks bedste avler af spiseløg for den konventionelle del af konkurrencen.

Stort tillykke herfra – vi er også i år  meget stolte over at have Danmarks bedste løgavler som nærmeste samarbejdspartner på landbrugssiden. Derudover er vi i år på Sandholt indehavere af vindermarken. På vindermarken har der ikke tidligere været avlet løg, hvilket er en god forudsætning for højt udbytte. Derudover har der været stort fokus på vanding og ukrudtsbekæmpelse.

For evt. yderligere information om konkurrencen og de øvrige vindere:

Landbrug & Fødevarer: http://lf.dk/aktuelt/nyheder/2017/januar/danmarks-bedste-loeg#.WI9Ajn-nHXM

TV 2/Fyn: http://www.tv2fyn.dk/ugens-gaester/claus-har-danmarks-bedste-log

fyens.dk : http://www.fyens.dk/assens/Claus-har-stadig-de-bedste-loeg/artikel/3118390


8. november 2016.

Kålhøsten afsluttet – slut med snavsede veje og biler!

TUSIND TAK til kålholdet for en god sæson. Massevis af håndskårne kål er kørt hjem fra markerne, videre på køl nord for Assens. Herefter følger distribution til dagligvarebutikker over hele landet.  

Slut med snavsede veje og dermed også biler. Vi er helt klar over, at færdslen med traktor og kålvogn og deraf følgende beskidte og indimellem også glatte veje har været et irritationsmoment for mange. Vi har forsøgt at minimere generne så meget som muligt. En anmeldelse om forholdene gav inspektion fra Vej og Trafik, Faaborg-Midtfyn Kommune, – dog uden videre sagsbehandling, idet vejene blev fejet minimum 3 gange dagligt, og der var skiltet forsvarligt – endda med lys. Nu er vejene fejet for sidste gang i år, kålplanterne slået af, markerne gjort klar til vinter, maskiner og biler vasket. Således skulle alle kunne nyde rødkål til både mortensaften og de kommende julearrangementer.   

30. september 2016.

Stadig høst og travlhed i landbruget.

26. august 2016.

Sandholt og omegn  – set fra luften.

Vi var for nylig så heldige at modtage et gavekort til en rundflyvning over Sandholt og omegn. Med takeoff fra Hans Christian Andersen Airport på en smuk sommerdag fik vi en særdeles flot og spændende flyvetur. Anderledes og fantastisk oplevelse at se det hele fra luften. Endnu engang tusind tak til gavegiverne.  

Der er flere billeder af både høst og rundflyvning i Galleri under Markbrug 2016. 

26. august 2016.

Sommer og høst.

Sommer og ferietid er ensbetydende med høst og travlhed. Det er vores højsæson, og naturen kaster lige nu af sig i rigelige mængder. En dejlig tid med mange opgaver. Her er trimmet udkrudt i diverse grøntsager, høstet frøgræs, vårbyg og hvede. Ærterne er plukket, og der er sået efterafgrøder i mange marker. Endelig afsluttes årets kornhøst i byg- og havremarkerne indenfor de næste timer. Efter at have høstet med egen maskine altid, blev der i år indgået aftale om høstsamarbejde med Driftfællesskabet Stougaard I/S, Glamsbjerg. Samarbejdet har været effektivt og fungeret særdeles godt.

11. juli 2016.

Sommer og snart høst.

Hjemmesiden har været udsat for hacking og har dermed været suspenderet et stykke tid. Med uvurderlig hjælp fra Bettina Kallehauge, Graphic Solutions, er siden atter tilgængelig.

I mellemtiden er ærterne sået færdige – og kommet fint op. De blev sået i etaper på ca. 8 ha om ugen, således at de også kan plukkes i etaper. Aspargesplanterne er blevet harvet og håndluget. Kålene vokser sig store og har nu lukket rækkerne. I år har en invasion af kålmøl været den helt store udfordring. Kornet strækker sig og selvom sommeren har budt på mange regnvejrsdage, så manglede kornafgrøderne vand i den meget varme periode. Masser af regn har vi så siden fået. Håber nu på tørvejr, idet rødsvingel er klar til høst midt i denne uge.  

Der er igen friske billeder i gallerierne.

1.juni 2016.

Hus til leje – Sandholtvej 21.  Huset er udlejet.

Dejligt hus beliggende på landet – tæt ved offentlig vej – er ledig til indflytning efter aftale. Huset, der er på 90 m2, har stor og lys vinkelstue. Pænt køkken med spiseplads. Stort lyst soveværelse samt et mindre værelse. Ældre badeværelse. I kælderetagen 2 værelser samt depotrum. Huset har træpillefyr, som er installeret i 2014. Udhus og garage. Have og terrasse.  

Se tillige under fanebladet Udlejning her på siden og kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel fremvisning.

25. maj 2016.

Ny varmeledning.

Foråret bød desværre også på udskiftning af en utæt varmeledning til to huse på Sandholtvej. I et kapløb med tiden og med rigtig god og professionel hjælp af Sprattenborg Smedie og Korinth Entreprenørfirma blev opgaven løst, så de sidste kålplanter kom i jorden og græsset i haven sået lige før regnvejr og pinse. 

23. maj 2016.

Forår i marken…

Forår på vandet…

Efter et langt, vådt og overvejende koldt forår er alle afgrøder nu godt etableret. Dog mangler såning af ærter, som er planlagt til først i juni måned. Billederne herover kan forstørres, og der er mange flere forårsbilleder i gallerierne. 

16. maj 2016.

Kødkvæg på engene.

Så blev engene atter indtaget af den flotteste limousinebesætning fra Lundsbjerggaard, Flemløse. Som et led i naturplejen skal dyrene hele sommeren afgræsse engene. Vores græsarealer er ikke tilført andet end naturlig gødning fra tidligere kvægbesætninger –  og regnvand –  siden 1998. Besætningen er allerede blevet udvidet på naturlig måde med små nye kalve, ligesom der løbende transporteres flere større dyr til også. Vi glæder os helt utoligt over udsigten til den store, flotte flok hver dag. 

30. april 2016.

Barkbiller i sitkagran

Angreb af jættebarkbiller i bevoksningen af sitkagran nord for gården har medført, at stykket måtte fældes før tid. Dette for at undgå, at træerne dør helt, bevoksningen bliver hullet og dermed lettere kan blive udsat for stormfald.

Jættebarkbillen borer sig ind i træet, lægger æg, som klækkes, larverne æder og udhuler dernæst store områder under barken. På denne måde svækkes træet og tømmerkvaliteten forringes. I mange tilfælde dør træerne eller knækker i stormvejr. Sitkagran er særlig udsat for angreb af jættebarkbillen.

Mere info om barkbiller i nåletræ: http://naturstyrelsen.dk/media/nst/89821/Skov-info%20nr.%203%20Barkbiller%20i%20n%C3%A5letr%C3%A6.pdf

Skovningsmaskinen gjorde det i løbet af få dage af med granerne. På samme tid både facinerende og makabert at se på. De længste stykker træ skal sejles til Østen, skæres op der og bruges til konstruktionstræ. Resten bruges på danske savværker til emballage- og konstruktionstræ.

3. april 2016.

Forår i marken.

En af de første opgaver, der signalerer forår i markbruget, er plantning af asparges, – en helt ny grøntsag i vores regi. Plantningen vil foregå over ca. 14 dage. Der kan først høstes fuldt på planterne om 2 – 3 år, til gengæld kan der så høstes på samme plante i mange år derefter. Bliver meget spændende at følge – og bestemt en delikatesse, der er værd at vente på. 
Vinterperioden er blevet brugt på udtynding i skovene, fældning af store, gamle udgåede træer, nedgravning af vandingsrør og hydranter samt dræning. Ombygning til og opsætning af en ny varmecentral har været omfattende og betyder, at vi nu fyrer med flis i stedet for halm. 

1. februar 2016.

Danmarksmesterskab i løgavl.

mitFyn.dk : http://www.mitfyn.dk/article/677617
(Foto: Stig F. Nielsen) 

Avlerforeningen af Danske Spiseløg kårede på foreningens årsmøde i Vejle d. 26. januar 2016  Danmarks bedste løgavlere 2015 – både for den konventionelle og den økologiske del.

Claus B. Jacobsen, Torup Bakkegård & Orelund ved Assens, vandt her titlen som Danmarks bedste avler af gule løg for den konventionelle del af konkurrencen. Derudover blev det også til en 2. plads i kategorien røde løg.

Rigtig stort tillykke herfra – vi er da superstolte over at have Danmarks bedste løgavler som nærmeste samarbejdspartner på landbrugssiden. Vi er ikke indehavere af vindermarken, – men glæder os meget til atter at få løg på vores marker.

For evt. yderligere information om konkurrencen og de øvrige vindere: http://landbrugsavisen.dk/mark/torup-bakkeg%C3%A5rd-vandt-i-l%C3%B8gkonkurrencen

TV 2/Fyn: http://www.tv2fyn.dk/artikel/udbytte-og-kvalitet-stiger-markant-i-loegproduktionen


6. december 2015.

Hvor kan grøntsagerne købes? 

Vi bliver meget ofte spurgt, svaret er forholdsvis nemt – og alligevel omfattende: De er at finde i næsten alle danske dagligvareforretninger.

Coop´s butikker: SuperBrugsen, Kvickly, Fakta, Irma, Dagli´Brugsen og LokalBrugsen.

Dansk Supermarked: Bilka, Føtex, Netto og Salling.

Købmændenes kæder: Rema 1000, Spar, Kiwi, Løvbjerg, ABC Lavpris og Meny.

Andre: Lidl. 

Vi har desuden en helt speciel aftale med LokalBrugsen i Vester Hæsinge. LokalBrugsens bestyrelse har et ønske om at kunne tilbyde helt lokale produkter til deres kundekreds. Vi er meget tilfredse med, at vi som producenter bliver inviteret indenfor. Vi får muligheden for at vise, hvad vi kan, og LokalBrugsens kunder har mulighed for at handle helt lokale varer, som mange interesseret har fulgt og kender historien bag.  

20. november 2015.

Kålhøsten afsluttet for i år.

Kålhøsten blev afsluttet få dage før sne og frost indtog vores område. Et skærehold på 10 personer har været igang siden medio september og til nu. Flotte, friske, sunde og velsmagende hvid- og rødkål i rigelige mængder har de  skåret. Næsten alle kål er skåret manuelt og med brødkniv – en enkelt stor kasse blev klaret af en kålhøster, som har været på prøve her. Skæreholdet er rejst hjem, gondolhøsteren er sat på plads, alle kasser er fyldte, distribueret ud i forskellige dagligvarebutikker eller sat på køl, traktorer og vogne er vasket, og asfaltvejene er fejet for jord for sidste gang i år! 

Der er billeder i Galleri under Markbrug 2015.

28. oktober 2015

Løghøst.

Ekstraordinært flot, fantastisk og ikke mindst tørt efterårsvejr de sidste uger i oktober gav os endelig muligheden for at få løghøsten tilendebragt. Fine løg i massevis blev samlet op og kørt på lagre. Det gav en del trafik på de små veje, idet alt disponibelt mandskab og materiel deltog. En del løg tog flugten fra vognene, forhåbentlig er de gået til gavn. Løg er en af de grøntsager, vi har kendt længst. Løg er sunde og indgår i et utal af opskrifter. De færreste af os ville nok kunne undvære denne vigtige basisingrediens i vores madlavning. 

Se flere billeder i Galleri under Markbrug 2015.      

20. september 2015

Høstgudstjeneste. 

På opfordring af sognepræst Eva Ladefoged blev det i år vores tur til at pynte Sh. Lyndelse Kirke til høstgudstjeneste. En fælles og spændende opgave med alt godt fra halmlade, haver, marker og skove.     

20. september 2015

1. del af høsten bjærget. 

Høsten af frøgræs og kornafgrøder er bjærget. Regn og ustadigt vejr gav en del dage, hvor mejetærskeren holdt stille. Helt stille kom den desværre til at holde efter en større skade, og sidste halvdel af denne høst blev med indlejede maskiner. Tak for assistancen til Ebberup Maskinstation og Skjoldemose Gods, der med hver deres Claas Lexion hurtigt fik afgrøderne høstet. Alle ærter er plukket, og forude venter frilægning af løg samt høst af kål, – hvor hvert enkelt hoved iøvrigt skæres med en brødkniv! Kasserne til opbevaring er ankommet, og vi håber på godt og stabilt sensommer- og efterårsvejr til denne del af høsten. 

Se eventuelt flere billeder fra høsten under fanebladet Galleri. Galleriet opdateres løbende.    

17. september 2015 

Velbesøgt koncert.

Syddansk Musikfestival fik med stor succes afholdt sit 2. arrangement på en skøn sommeraften. Historiker Niels Peter Stilling holdt et inspirerende historisk foredrag og blev efterfulgt af blæserkvintetten Carion. Utrolig dygtige og professionelle musikere, som helt uden brug af noder leverede en fantastisk flot koncert. Efter koncerten var der mulighed for at se dele af kælderen med de særligt interessante sengotiske hvælv.

Syddansk Musikfestival har stadig 2 meget spændende arrangementer tilbage for i år. Se www.syddanskmusikfestival.dk  

8. juni 2015

Koncert og historisk foredrag. 

Billetter kan købes via www.billetten.dk/event/51788   

Fredag den 7. august 2015 kl. 19.00 glæder vi os til at byde velkommen til koncert og historisk foredrag. Arrangementet er sammensat af Syddansk Musikfestival, der i dette års program har lagt særlig vægt på de enkelte herregårdes byggestil. Sandholt er en af de få herregårde på Fyn, hvor bygningsværket rummer synlige elementer fra såvel middelalderen, renæssancen som fra klassicismen. Kulturhistoriker og tidligere museumsdirektør Niels Peter Stilling vil fortælle om Sandholts arkitektur og bygningshistorie. Niels Peter Stilling er forfatter til et helt nyt værk om danske herregårde. Der foreligger for nuværende to bind i serien –  senest er udgivet ”Danmarks Herregårde. Fyn og Langeland”. 

Blæserkvintetten Carion står for det musikalske indslag. Carion blev dannet i 2002 med en vision om at udvikle, perfektionere og ændre traditionel kammermusik. De klassiske mesterværker fremføres i direkte kommunikation med publikum og musikerne indbyrdes. En helt usædvanlig koncertform – og iøvrigt spiller kvintetten uden noder. Se og hør mere om Carion på www.carion.dk  

Koncerten arrangeres af Syddansk Musikfestival, og er en del af en klassisk musikfestival og koncertrække, som afvikles på historiske steder i Region Syddanmark. I år afholdes 8 koncerter på fynske herregårde, og alle koncerter indledes med fortælling om stedets byggestil og kulturhistorie. Den centrale rolle i arrangementerne har dog den klassiske musik, – således kombineres arkitektur, kulturhistorie og musik på allerfineste vis. www.syddanskmusikfestival.dk 

Se hele programmet for koncerten på www.syddanskmusikfestival.dk/2.shtml 

Koncerten finder sted i riddersalen, og der serveres en forfriskning i pausen.

Koncerten er udsolgt.

5. maj 2015

Lys i vinduerne 4. maj 2015. 

22. april 2015

Forår.

Så sprang bøgen også ud her. På markerne er der travlhed med at skabe perfekte såbede. Etableringen af vårhavre og -byg er sket, og der er sået almindelige løg samt rødløg. Det samarbejde med Torup Bakkegaard og Orelund I/S, Sandager ved Assens, som vi opstartede sidste år, faldt meget positivt ud og viste sig at medføre særdeles gode synergier. Derfor fortsætter vi samdriften i et udvidet partnerskab. Det betyder bl.a., at arealet med grøntsager i år forøges, og at nye grøntsager kommer til. Se eventuelt tillige under fanebladet Landbrug her på siden samt www.torupbakkegaard.dk 

På engene har der de sidste 14 dage gået en flok limousinekøer. Der er allerede kommet 3 kalve, og flere store dyr kommer til senere. Som et led i naturplejen afgræsser dyrene engene og vådområdet sommeren over. Et flot syn, som vi dagligt glædes over.

Forår er dejligt ….. 

2. marts 2015

Ledig lejlighed – Sandholt Slot.   Udlejet.

Interesseret i at bo højt til vejrs med udsigt hen over trætoppe til smuk natur og skønne omgivelser

Vi har en lejlighed ledig på Sandholt Slot, 2. sal. Lejligheden, som er på 87 m2, har køkken med spiseplads, soveværelse og 2 stuer, hvoraf den ene er i det ottekantede tårn. Badeværelse med bruseniche. Fra alle vinduer en formidabel udsigt. Stedet er kendt for idyl, ro og pragtfuld natur lige udenfor døren. Lejligheden opvarmes fra godsets halmfyr. Varmtvandsbeholder er baseret på el. Der er mulighed for tilslutning til fibernet. Lejligheden er ideel for enlig eller par – med “gode ben”. Husdyr ikke tilladt. 

Se tillige under fanebladet Udlejning her på siden og kontakt os meget gerne for yderligere information og eventuel fremvisning.  

2. marts 2015

Hus til leje – Sandholtvej 21.    Udlejet.

Primo juni 2015 er dejligt hus beliggende på landet – tæt ved offentlig vej – ledigt. Huset, der er på 90 m2, har stor og lys vinkelstue. Pænt køkken med spiseplads. Stort lyst soveværelse samt et mindre værelse. Ældre badeværelse. I kælderetagen 2 værelser samt depotrum. Huset har træpillefyr, som er installeret i 2014. Udhus og garage. Have og terrasse.  

Se tillige under fanebladet Udlejning her på siden og kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel fremvisning.

1. november 2014 

Så er de sidste kål skåret

Mange tak til hele “kålholdet” for en fantastisk indsats.

Så er de sidste kål skåret og fjernet fra marken. Der er skåret mere end 500.000 hvid- og rødkål.     

Kålene bliver kørt på køl og distribueres herefter til dagligvarebutikker i Danmark. Ligeledes aftager Daloon en del hvidkål til deres produkter. 

Kål er super sundt, har et lavt kalorieindhold, er sprængfyldt med både kostfibre, vitaminer og mineraler.

Kål er nemt at tilberede på uendelig mange måder, kan spises råt, koges, marineres, sauteres, svitses og steges og supplerer en masse forskellige retter på fineste vis. Både de traditionelle og de mere moderne.

4. oktober 2014

Høst af kål og løg

Høst af frø, korn og raps er forlængst veloverstået. Med det dejlige sommervejr blev denne høst afsluttet allerede første uge i august måned, hvilket ikke er sket her på stedet siden 1959.

Efteråret er nu over os og kålhøsten er for alvor gået igang. Kålene skæres med hånden og puttes – ligeledes manuelt – med forsigtighed  i kasser. Tænk eventuelt over dette næste gang, der løftes på et kålhoved eller to!! Kålene er flotte og af god kvalitet. Vi er selvfølgelig taknemmelige for det flotte efterårsvejr, som høsten af dem er opstartet i.

Løgene, som har været frilagt en måneds tid for at tørre, fjernes i disse dage ligeledes fra marken. Denne proces foregår dog fuldt ud maskinelt. Løgene skal tørre på planlager, før de forarbejdes yderligere.   

Begge slags grøntsager opbevares og pakkes på Torup Bakkegård og Orelund, Sandager ved Assens. Distributionen sker ligeledes derfra.

Se eventuelt  www.torupbakkegaard.dk   

Vi har siden sidst i august måned leveret håndskårne hvid- og rødkål til LokalBrugsen i V. Hæsinge. 

Se eventuelt flere flotte høstbilleder i galleriet under grøntsager og landbrug. 

23. september 2014.

Veloverstået koncert

Med Dannebrog til tops på en skøn efterårsdag fik vi afholdt Syddansk Musikfestivals arrangement i søndags. Det var foreningens 4. koncert og vores 1. Det forløb efter planen og blev en fin dag, hvor det store hus fyldtes med dejlig musik og glade mennesker. Særdeles dygtige unge studerende fra Syddansk Musikkonservatorium leverede en fantastisk koncert – med flot, flot akustik i salen. Håber og tror, at de 140 gæster fik en god oplevelse. Mon ikke her også bliver en koncert eller et arrangement nr. 2.      

24. juni 2014.

Koncert på Sandholt Slot.

Sandholt skriver sin historie langt tilbage og med Ellen Marsvin og Knud Rud som det historiske omdrejningspunkt afholdes koncert på Sandholt Slot søndag d. 21. september 2014 kl 15.00. Med særligt fokus på perioden 1590 – 1620 fortæller den historiske romans dronning forfatteren Maria Helleberg slottets historie og om hvilken position, netop disse to markante personer havde her i området og i Danmark på dette tidspunkt. Ellen Marsvin blev en markant skikkelse og havde stor politisk indflydelse i Danmark, hvilket helt sikkert også skyldtes hendes position som svigermor til Christian IV.  Historien følges op af Syddansk Musikkonservatoriums Kammerorkester under ledelse af dirigent Arne Balk-Møller. Orkesteret opfører værker af Mozart, Piazzolla og Tjajkovskij. I pausen serveres et glas hvidvin.

Koncerten arrangeres af Syddansk Musikfestival, og er en del af en klassisk koncertrække, som afvikles på historiske steder. Alle koncerter indledes med stedets eller slægtens betydning for området i en bestemt periode, og de musikalske værker er også udvalgt fra denne periode, således at historie og musik kombineres på fineste vis. Læs mere om Syddansk Musikfestival og se hele den klassiske koncertrække på www.syddanskmusikfestival.dk

Programmet for koncerten kan ses på www.syddanskmusikfestival.dk/4.shtml

Der kan købes billetter til koncerten på www.fyensbilletten.dk/event/45444    Koncerten er udsolgt!

Vi ser frem til at åbne dørene, byde velkommen og være en del af den klassiske koncertrække, som Syddansk Musikfestival er arrrangør af i Region Syddanmark. 

1. maj 2014.

Produktion af grøntsager.

I foråret 2014 er vi påbegyndt et samarbejde med Jacob og Claus Brejnholt Jacobsen, Torup Bakkegård og Orelund, Sandager ved Assens om dyrkning af grøntsager – i første ombæring løg, hvid- og rødkål på ca 35 ha. Sandholts arealer og jord er meget velegnede til netop grøntsager. Vi har ansøgt om og fået vandingstilladelse, og med det fineste vand i store mængder fra 2 nye boringer glæder vi os til opstart af en helt ny produktionsgren. Løgene er sået, der er sat små rød – og hvidkålsplanter, som nu er begyndt at vokse rigtig fint, –  også selvom et voldsomt haglvejr gav det hele en hård start. Bliver spændende af følge. 

Der tilføjes løbende billeder i galleriet under grøntsager.  For mere information om Torup Bakkegård og Orelund se  www.torupbakkegaard.dk 

25. april 2014.

Dyr på engene.

Så kom der køer på græs. Fantastisk syn med en dejlig stor, flot og sund limousinebesætning fra Lundsbjerggaard, Flemløse.

Dyrene skal afgræsse engene og vådområdet indtil efteråret sætter ind. Økologi eller ej – under alle omstændigheder er der ikke tilført engene andet end naturlig gødning fra andre kvægbesætninger og regnvand siden 1998.

Vi glæder os over at kunne nyde udsigten.