Fakta


Sandholt ejes og drives af Susanne og Harald Kirketerp-Møller som en moderne virksomhed med landbrug, skovbrug, jagt- og boligudlejning som de vigtigste indtægtsgrundlag. Harald Kirketerp-Møller er født og opvokset på hovedgården Grinderslev Kloster, Salling, som han også er ejer af. 

Sandholts landbrug har været drevet som en traditionel, konventionel planteavlsbedrift. Vi har gennem mere end 10 år også haft produktion af højkvalitets grøntsager i et tæt samarbejde med Torup Bakkegård og Orelund I/S, hvortil det meste af landbruget nu er tilknyttet. Grøntsagerne aftages primært af danske supermarkedskæder.

De seneste par år er der blevet tilkøbt flere naboejendomme med tilhørende jord. Således udgør Sandholts samlede areal nu ca. 785 ha.

De ældste tilbageblevne driftsbygninger kan dateres tilbage til 1770.

Sandholt Slot, som er fredet, er ca. 2700 m2 stort, er en firfløjet hovedbygning med to ottekantede tårne. Slottet er hvidkalket og med rødt tegltag, tårnene har kobbertage. Om- og tilbygninger er sket af mange gange, og de ældste dele af huset kan dateres tilbage til første halvdel af det 15. århundrede..
Hovedbygningen fremstår efter en restaurering påbegyndt i 1980 med bl.a. nyt tag, installation af vand, varme og el nu med i alt 7 lejelejligheder og erhvervslokaler. Lejlighederne er renoveret med stor respekt for bevaring af bygningens særegenhed og kulturhistoriske værdi. Lejlighederne har forskellige størrelser, og alle er udstyret med moderne faciliteter. 
Fra 1993 til 2013 har den ene lejlighed været bolig for ejer.

Nuværende ejere bor i den gamle forpagterbolig, som ligger i forbindelse med godsets avlsgård.     

Den tilhørende park er på 3 ha.

Der er offentlig, asfalteret vej igennem avlsgården.